Michał Archanioł

 

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Parafia pw. Świętego Michała Archanioła

w Mińsku Mazowieckim

Ordynariat Polowy

m2Św. Michał Archanioł w Piśmie Św. Starego Testamentu nazywany jest "księciem anielskim" (Dn 10, 13.21) i "wielkim księciem" (Dn 12, 1). Przedstawiany jest jako jeden z najpotężniejszych duchów niebieskich, Wódz Izraela, który towarzyszy temu ludowi w jego dziejach. Jeszcze więcej mówią o nim starotestamentalne księgi apokryficzne (księga Henocha, Apokalipsa Barucha, Apokalipsa Mojżesza). Michał w tych księgach występuje jako osoba pierwsza po Bogu. Jest Archaniołem, jednym z czterech najpotężniejszych duchów, księciem aniołów, obdarzonym szczególnym zaufaniem Boga i kluczami do nieba. On składa ofiarę na niebieskim ołtarzu Świętego Świętych. Jest aniołem sprawiedliwości i sądu, aniołem łaski i zmiłowania, aniołem miłosierdzia Bożego. On wstawia się za Izraelitami, jest ich aniołem. W liście św. Judy Apostoła pojawia się jako walczący z szatanem o ciało Mojżesza (Judy 9). W Apokalipsie św. Jana Apostoła ukazany jest jako "pogromca smoka-szatana" (Ap 12, 7) stojący na czele hufców niebieskich walczących zwycięsko z szatanem i jego zwolennikami. W księdze Jozuego przedstawiany jest z wydobytym mieczem jako wódz wojsk Pana (Joz 5, 13.13).

We wczesnochrześcijańskim piśmiennictwie (Tertulian, Orygenes, Hermas, Didymus) uchodzi za Księcia Aniołów - Archanioła, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. On wstawia się za ludĽmi przed Bogiem, jest aniołem ludu chrześcijańskiego. On stoi u wezgłowia umierających a potem towarzyszy im w drodze do wieczności. Jego pomocy wzywają umierający wierząc, że towarzyszy on duszom zmarłych na sąd Boży. Z tymi właśnie funkcjami złączył się, poczynając od wieku XII wieku jego patronat nad kaplicami cmentarnymi. W ikonografii przedstawiano go także z wagą w ręku, do odmierzania dobrych uczynków. Już od wczesnych wieków chrześcijaństwa uważany jest za wodza a zarazem pogromiciela zbuntowanych aniołów - tak też przedstawia go najczęściej malarstwo w sztuce ikonograficznej.

Kult św. Michała Archanioła istniał już w starożytności chrześcijańskiej - świadczy o tym wiele dowodów liturgicznych. Znacznie później pojawił się kult oddawany na Górze Gargano koło Siponte w południowej Italii, gdzie miał się zjawić św. Michał Archanioł. Część ta miała początkowo charakter lokalny, później jednak został rozszerzona na cały kościół - w dniu 8 maja. Z czasem jego imię weszło do liturgii mszalnej, przy poświęceniu kadzidła i w liturgii pogrzebowej. Św. Michał Archanioł ukazał się także za czasów św. Grzegorza Wielkiego, papieża, w Rzymie podczas procesji przebłagalnej odprawianej na zamku zwanym odtąd Zamkiem Świętego Anioła, i włożył miecz do pochwy na znak, że Bóg odwróci srożący się gniew od ludu rzymskiego. Odtąd dżuma ustała. Oprócz tego znanych jest jeszcze kilka innych sanktuariów św. Michała Archanioła w Kościele.

Kościół Rzymski czcił św. Michała zawsze w dniu 29 września. W czasie ostatniej reformy Kalendarza Rzymskiego, w tym dniu dołączył Kościół także do czci liturgicznej świętych archaniołów Rafała i Gabriela. Św. Michał Archanioł czczony jest jako Patron Kościoła świętego, opiekun chroniący przed wszelkimi złymi duchami, zwycięski obrońca w walce z szatanem oraz z jego pokusami i mocami piekielnymi. Kościół wschodni czci Go także jako patrona chorych.


Św. Michał Archanioł jest patronem Austrii i Niemiec, a w Polsce jest patronem Małopolski i diecezji łomżyńskiej. Sługa Boży ks. Bronisław Markiewicz pod jego imieniem założył dwa zgromadzenia zakonne: męskie i żeńskie, którym zlecił wychowywanie młodzieży, zwłaszcza opuszczonej i sierot (Księża Michalici
i Siostry Michalitki).

Od starożytności chrześcijańskiej zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie ku Jego czci stawiano liczne kościoły. W Polsce pod jego imieniem wybudowano ponad 300 kościołów. Od tego imienia wzięło swoją nazwę aż 222 miejscowości w naszym kraju.

m3