Duszpasterze

 

Księża obecnie posługujący w parafii:

 

Proboszcz:

ks. prał. kan. płk Adam Prus od 21.04.2013

 
 

Wikary:

ks. por. Łukasz Matuszczak

 

 

Księża poprzednio posługujący w parafii:

 

Proboszczowie:

Ks. kan. płk Zenon Pawelak, 01.07.1992 – 01.07.1994

+ Ks. mjr rez. Leszek Mencel, 01.07.1994 – 15.10.2006

+ Ks. kan. płk rez. Andrzej Molendowski, 15.10.2006 – 21.04.2013

 

Wikariusze:

ks. ppor. Emil Skobel od 01.09.2020

Ks. kpt. Piotr Listopad od 01.09.2019 

Ks. kan. płk Piotr Paweł Kowalczyk, 15.10.2008 – 31.12.2012

Ks. kan. mjr Marcin Czeropski, 01.09.2007 – 30.10.2012

Ks. mjr Karol Skopiński, 31.10.2012 – 01.10.2016

Ks. mjr Łukasz Józef Hubacz 2016-2018

Ks. ppor. Sławomir Jarocki 02.07.2017- 30.06.2019

 

Rezydent:

Ks. Włodzimierz Serżysko, 01.07.2005 – 03.06.2006

 

Z parafii pochodzi:

Ks. Emil Parafiniuk, wyśw. 17.05.2008