Chrzest

 
Zanim dziecko zostanie ochrzczone, najpierw Rodzice lub jedno z Rodziców powinno przyjść do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania i zapisać dziecko do chrztu.

Przy zapisie należy przedstawić księdzu Niezbędne dokumenty:

– wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
– metrykę ślubu kościelnego Rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty w innej Parafii),
– dane o rodzicach chrzestnych, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
– karteczki z odbytej spowiedzi rodziców dziecka i rodziców chrzestnych.

Chrzestnym może być ten, kto:

– jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje,
– ukończył 16 lat,
– jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.