Małżeństwo

 
Jest to sakrament w którym Chrystus konsekruje narzeczonych na szafarzy wzajemnej miłości i czyni ich współpracownikami Boga w wielkim dziele przekazywania życia. Jest to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Wymagane dokumenty:

– aktualna metryka chrztu (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 6 miesiące od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
– dowody osobiste narzeczonych,
– indeksy katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (z ostatniej klasy)
– zaświadczenie o uczestnictwie w przygotowaniu do życia w rodzinie (w kursie prowadzonym w parafii)
– zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania,
– zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich
– oraz w spotkaniach w poradni przedmałżeńskiej,
– zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze); termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 3 miesiące od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu.
Bezpośrednie przygotowanie do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego trwa 3 miesiące i zobowiązuje narzeczonych do:
– spisania protokołu przedmałżeńskiego na podstawie rozmowy z kapłanem w kancelarii parafialnej (koniecznie 3 miesiące przed ślubem),
– uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich, w miejscu wskazanym przez kapłana przygotowującego narzeczonych do sakramentu małżeństwa,
– spotkania w poradni przedmałżeńskiej,
– przystąpienia do spowiedzi:
– pierwszy raz ? na początku przygotowania (najlepiej w trakcie uczestnictwa w katechezach przedmałżeńskich),
– drugi raz – w tygodniu przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego (najlepiej w czwartek lub w piątek).